B2B opleidingen voor bedrijven

Voor wie is Humanflow er?

Humanflow richt zich in de eerste plaats op B2B bedrijven, organisaties en hun werknemers, zelfstandigen, maar ook op particulieren die opleiding, coaching, training, begeleiding willen op een dynamische manier.
 

Hoe gaat Humanflow te werk ?

Humanflow geeft vooral leerervaringen mee die heel ontvangkelijk zijn bij de deelnemers en als dusdanig onmiddellijk, blijvend bruikbaar zijn.
Wij doen dit door zowel standaard opleidingen alsook maatwerk aan te bieden.
Humanflow benaderd elk project door het vooraf met U te bespreken in een kennismakingsgesprek. Aansluitend werken wij elk project grondig uit aan de hand van de door U verstrekte informatie of na het uitvoeren van een verkenningsaudit. 
Een verkenningsaudit die bestaat uit gesprekken met U en/of met uw medewerkers, het bezoeken van uw bedrijf, organisatie, site, al dan niet als mystery guest, incognito,…. Om alzo de belangrijkste noden in kaart te brengen.
Humanflow streeft steeds professionele opleidingen na, die steeds vooraf met U worden besproken en die gebracht worden door gebruik te maken van professionele lesgevers en acteurs.
Lesgevers en acteurs die terug kunnen kijken op een uitgebreide en praktische professionele werkervaring en die de passie hebben om dit op een dynamische en persoonlijke manier over te brengen.
Dit gebeurd door een mix van coachings, trainingen en gecombineerde opleidingssesies die to the point en op maat van U wensen zijn.
Humanflow geeft vooral opleidingen die blijven hangen
 

Welk resultaat geeft Humanflow?

Na onze opleidingen assertiviteitstraining, communicatietechnieken en conflicthantering komen mensen meer op voor zichzelf, staan ze steviger in hun schoenen, communiceren ze duidelijker en hebben ze een beter inzicht over goede communicatie en wat dit als positieve impact heeft op zichzelf en hun dagelijkse (werk)omgeving. Tevens zullen ze assertiever zijn maar toch klantvriendelijk.

Na onze opleidingen veiligheid en preventie, EHBO basis en EHBO uitgebreid, hebben de deelnemers een grote dosis securityawareness en een duidelijkere kijk op preventie en veiligheid, alsook de noodzaak ervan. Tegelijkertijd weten ze na een opleiding wat te doen in geval van nood en ongeval en kunnen ze EHBO op een correcte manier toepassen

Na onze opleidingen fuifcoach, kennismaking bewaking en alcohol en drugs hebben de deelnemers enerzijds een duidelijk zicht op wat werken als fuifcoach en/of  bewakingsagent op een fuif, in het nachtleven of op evenementen inhoudt, alsook wat de impact van alcohol en drugs is en hoe hier gepast bij te reageren. Anderzijds krijgen ze een inzage wat een eventuele opleiding als bewakingsagent inhoudt.