bij Humanflow, of op locatie

Fuifcoach-fuifsteward

Doelgroep

Jeugddiensten, gemeenten, verenigingen, jeugdbewegingen, scouts, chiro of iedereen die eigen is aan een organisatie en die sporadisch fuiven organiseerd of in de toekomst wil organiseren of die er veelvuldig mee in aanraking komt.
Voor hen die graag op de hoogte zijn van wat kan, niet kan en wat moet op gebied van fuiven en welke regels een fuifsteward moet kennen.
Voor hen die een fuif goed en veilig willen voorbereiden en een vlot verloop willen geven.
Voor hen die bezig zijn met de overlast op eender welke manier zo goed mogelijk te beperken.
Voor hen die graag een goede verstandhouding onderhoudt met de politie en gemeente waar mee wordt samengewerkt.
 

Omschrijving

Door ervaringsdeskundigen worden de verschillende stappen, die je dient te ondernemen bij het organiseren van een fuif, wettelijk, theoretisch en praktisch toegelicht. Er wordt duidelijk gebracht wat je nu eigenlijk wel en niet mag als fuifsteward, maar ook aan welke voorwaarden je dient te voldoen om te mogen organiseren en daadwerkelijk fuifsteward te zijn.
We tonen de werkwijze aan hoe je op de beste manier het contact met gemeente en politie onderhoud om volgens hun reglement fuiven te organiseren.
Wat is crowd control en hoe maak je een evacuatieplan.
 

Inhoud

Reglementering vrijwilligers
Administratie en samenwerking met gemeente en politie
Bewakingswetgeving en vrijwilligers
Conflicthantering : reageren op en omgaan met verbale en fysische agressie
Drugs en alcohol
EHBO gericht op een uitgangsomgeving
Crowd control en evacuatieplanning